bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 29.04.2013 z powodu:
nieaktualne

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Kłodzko.19.12.2011 r.


Zamawiający:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
Ul. Szkolna 8
57-300 Kłodzko


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Działając na podstawie art. 38 ust 4 Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
W załączniku nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót
1. Do przedmiaru w poz. 38 i 128 „ Krycie dachów papa termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym z dociepleniem styropianem gr. 10cm.”
należy doliczyć krawędziak drewniany o wymiarach 14x10cm jako belka startowa pod mocowanie haków nadrynnowych o łącznej długości 52,60m.
2. Do przedmiaru w poz. 112 „ Okładziny stropów płytami gipsowo – kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD”
należy doliczyć demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych jarzeniowych podwójnych z przedłużeniem przewodów elektrycznych w ilości 12szt.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian.
Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 19.12.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 19.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 744
 Wersja do druku