bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP

Rada Pedagogiczna

Zespół przedmiotowy biologii, chemii, fizyki i geografii

1. Babik Patrycja
2. Biesiadecka Joanna
3. Dubiel Gabriela
4. Halińska Barbara
5. Madejski Artur
6. Stępniak Ewa

Zespół przedmiotowy historii i wiedzy o społeczeństwie

1. Królikowski Marek
2. Midura Joanna
3. Ćwik Aneta

Zespół przedmiotowy filozofii i języka polskiego

1. Bernat Andrzej
2. Bernat Ewa
3. Frońska – Jurkiewska Marta
4. Krawczyk Elżbieta
5. Sajewicz Katarzyna

Zespół przedmiotowy języków obcych

1. Jabłońska Dorota
2. Leszczuk Małgorzata
3. Bijata Marta
4. Gach Karolina
5. Satława Katarzyna
6. Rakuzy Bożena
7. Suchorzyńska Iwona
8. Zielińska-Kostrzewska Joanna
9. Ziółko Marta
10. Szwed Dariusz

Zespół przedmiotowy matematyki

1. Halińska Barbara
2. Kozaryn Violetta
3. Madejska Romualda
4. Minda – Żołna Marzena
5. Skóra Marek
6. Katarzyna Jaremko

Zespół przedmiotowy przedmiotów podstaw przedsiębiorczości
i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista.

1. Klimaszewski Ryszard
2. Koźbiał Joanna
3. Dąbrowny Jacek
4. Pacześny Ilona
5. Lisowicz Beata

Zespół przedmiotowy zawodowych w zawodach: kucharz, pracownik obslugi hotelowej,  technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronimicznych

1. Puchalska Małgorzata
2. Olczak Marzena
3. Struk Elżbieta
4. Tkaczyk Renata
5. Zdanowicz Joanna
6. Lisowicz Beata 
 

Zespół przedmiotowy przedmiotów zawodowych w zawodzie technik reklamy

1. Kloc Teresa
2. Piekło Olga
3. Pacześny Ilona

Zespół informatyki oraz przedmiotów zawodowych w zawodach technik informatyk i technik programista

1. Basaj Ireneusz
2. Dąbrowny Jacek
3. Jabłoński Daniel
4. Janczak Konrad
5. Kloc Teresa
6. Krzelowski Szymon
7. Lisowicz Beata
8. Litwiński Mariusz
9. Molenda Piotr
10. Stuglik Przemysław
11. Zajączkowska Danuta
12. Katarzyna Jaremko

Zespół przedmiotowy przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik pojazdów samochodowych

1. Deptuła Marek
2. Stężały Tomasz
3. Majerowicz Bolesław
4. Skóra Marek
 

Zespół przedmiotowy przedmiotu religia / etyka

1. Bugno Monika
2. Kapitan Oleh

Zespół przedmiotowy wychowania fizycznego i edukacja dla bezpieczeństwa

1. Krzelowska Magdalena
2. Zajączkowski Dariusz
3. Mordarski Mariusz
4. Ogrodowczyk Robert
5. Sajewicz Jarosław
6. Wiśniewski Paweł
7. Natkaniec Dawid

Biblioteka

1. Chodzin Joanna
2. Szpulak Andrzej

Świetlica

1. Leszczuk Malgorzata

Pedagog

1. Kazimierska Małgorzata

Pedagog specjalny

1. Anna Nowożycka

Psycholog

1. Chmielowiec Adam

Przedmioty artystyczne

1. Wieczorek Bogdan

Centrum Kształcenia Zawodowego

1. Strycharz Beata

2. Biesiadecka JoannaOpublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 08.03.2024
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 03.12.2010
Dokument oglądany razy: 12 982