bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 24.05.2011 z powodu:
stara

Wyniki naboru - referent ds. księgowości

26.01.2011

INFORMACJA O WYNIKU I ETAPU
NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referenta ds. księgowości w wymiarze ½ etatu.

W wyniku ogłoszenia naboru na ww. stanowisko została złożona 1 oferta.

W dniu 25 stycznia 201 lr. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. Adela Bohacz - gł. księgowa
2. Zunis Aleksandra - specjalista ds. kadr i spraw socjalnych
3. Rafał Hankus – wicedyrektor

dokonała analizy złożonej oferty pod kątem spełnienia przez kandydata wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

W wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się p. Mariola Bil zam. 57-300 Kłodzko, Ruszowice 1, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Kolejny etap naboru odbędzie się 28 stycznia 2011r. o godz. 800 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości pokój 217 ( gabinet gł. księgowego ).

II etap naboru polegać będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 26.01.2011

Dokument oglądany razy: 1813
« inne aktualności