bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Przetargi

Kłodzko. 08.03.2016 r.


Zamawiający:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 8
57-300 Kłodzko.

Wykonawcy

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225 tys. euro pn.: Wymiana instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20135 r., poz. 2164) zawiadamiam, że w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne wybrano ofertę wykonawcy:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa. ul. Kłodzka 10. 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
Oferta najkorzystniejsza według kryteriów:
- cena – 90 pkt,
- termin płatności – 10 pkt,
Razem – 100 pkt.

2. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierający punktację przyznanym ofertom w kryterium oceny ofert.

LP. Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Cena oferty/pkt
Termin płatności/pkt
1 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa. ul. Kłodzka 10. 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Cena – 99.525,62 zł – 90 pkt
Termin płatności – 21 dni – 10 pkt
Razem - 100 pkt
2 BudomalsP Stanisław Pawlus. ul. Forteczna 11/4. 57-300 Kłodzko Cena – 159.818,46 zł – 56,04 pkt
Termin płatności – 30 dni – 10 pkt
Razem – 66,04 pkt
3 PRIMEZ Sp. z o.o. ul. Jaworowa 15. 58-306 Wałbrzych Cena –110.699,23 zł – 80,91 pkt
Termin płatności – 30 dni – 10 pkt
Razem – 90,91 pkt
4 WASAMA S.J. ul. Nadbrzeżna 10. 57-540 Lądek-Zdrój Cena – 116.524,22 zł – 76,87 pkt
Termin płatności – 16 dni – 10 pkt
Razem – 86,87 pkt
5 Instalatorstwo Sanitarne Roman Spławski. ul. Zagórze 2D. 57-300 Kłodzko Cena – 163.400,83 zł – 54,81 pkt
Termin płatności – 30 dni – 10 pkt
Razem - 60,81 pkt
6 EDEMAX Maciej Dębosz. ul. Fabryczna 2/4. 57-320 Polanica-Zdrój Cena – 147.000,00 zł – 60,93 pkt
Termin płatności – 30 dni – 10 pkt
Razem - 70,93 pkt
7 Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał. ul. Gołębia 1. 48-300 Nysa Cena – 100.000,00 zł – 89,57 pkt
Termin płatności – 30 dni – 10 pkt
Razem – 98,57 zł
8 Wojciech Igras „IGMAR”. ul. Grunwaldzka 31a. 57-256 Bardo Cena – 136.502,90 zł – 65,62 pkt
Termin płatności – 30 dni – 10 pkt
Razem – 75,62 pkt
9 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa. ul. Lutycka 25. 57-300 Kłodzko Cena – 115.233,62 zł – 77,73 pkt
Termin płatności – 15 dni – 10 pkt
Razem – 87,73 pkt

3. Oferty odrzucone - brak
4. Wykluczeni wykonawcy – brak.
5. Termin po którym może być zawarta umowa – 18.03.2016 rOpublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 08.03.2016
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 11.01.2011
Dokument oglądany razy: 10 467