bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: a

Statut

STATUT
KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I NAZWA I TYPY SZKÓŁ
ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY
ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY
ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA SZKOŁY
ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE SZKOŁY
Prawa ucznia
Obowiązki ucznia
Nagrody
Kary
ROZDZIAŁ VII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Zasady oceniania uczniów
Zasady klasyfikowania i promowania uczniów
Skala ocen
ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYPY SZKÓŁ
1. Zespół szkół nosi nazwę: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości i dalej zwany jest Szkołą.
2. Siedziba Szkoły mieści się w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Powiatu Kłodzkiego.
4. Organem nadzorującym Szkołę jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. W skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą następujące typy szkół z odpowiednimi zawodami, profilami i rozszerzeniami:Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 21.05.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 02.12.2010
Dokument oglądany razy: 1 832