bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: koniec

Aktualności

DYREKTOR KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA w wymiarze ½ etatu


1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. księgowości,
c) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie ekonomiczne – co najmniej średnie,
b) znajomość zasad rachunkowości,
c) znajomość ustaw o finansach publicznych oraz samorządzie terytorialnym,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności,
g) doświadczenie w pracy w administracji, w tym na stanowiskach pokrewnych,
h) znajomość przepisów z zakresu polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych,
i) znajomość programów: Magazyn OPTIVUM, pakietu Microsoft Office, MS Excel i MS Word,
j) umiejętność współpracy i koordynowania zadań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) księgowanie w programie Magazyn Optivum firmy Vulcan ilościowo- wartościowych dowodów magazynowych z podziałem na magazyny: mechaniczny, gastronomiczny, gospodarczy i wypożyczalni narzędzi,
b) uzgadnianie stanów magazynowych na koniec każdego miesiąca,
c) uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi środków budżetowych, środków specjalnych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, środków depozytowych,
d) dekretowanie i księgowanie dowodów magazynowych,
e) uzgadnianie kont syntetycznych magazynów: mechanicznego, gastronomicznego, gospodarczego i wypożyczalni narzędzi,
f) księgowanie przekazanych do magazynu wyrobów gotowych,
g) przyjmowanie zamówień na obiady i ich rozliczanie.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy ( zgodny z rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.06.2006r.ze zm. )
e) oświadczenie o niekaralności i toczących się postępowań karnych,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8 pokój 212 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w terminie do 24 stycznia 2011r. do godziny 15 00 .

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przeważanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.) oraz Ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r.).

W trakcie naboru przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna w celu sprawdzenia wiedzy kandydata z zakresu znajomości przepisów: Ustawa o rachunkowości budżetowej oraz sprawdzenie znajomości zasad rachunkowości budżetowej w praktyce.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ksp.klodzko.pl oraz na tablicy informacyjnej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
...

Pokaż aktualności z roku:

Zarządzenie dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

30.11.2021

 Zarządzenie dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

16.07.2021

 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o wyniku I etapu naboru na wolne stanowisko pracy

14.07.2021

 Informacja o wyniku I etapu naboru na wolne stanowisko pracy

Nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i praw socjalnych

30.06.2021

Nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i praw socjalnych.

Zarządzenie dyrektora w sprawie zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

30.06.2021

 Zarządzenie dyrektora w sprawie zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Sprawozdania finansowe za 2020 rok.

07.05.2021

 Sprawozdania finansowe za 2020 rok



Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 11.01.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 25.11.2010
Dokument oglądany razy: 2 327